MAŠINU KORISTITE SAMO KAD JE PUNA, GASITE SVETLA, FRIŽIDER PODESITE NA 4 STEPENA: Ministarstvo objavilo PREPORUKE
Posebno je važan predlog preporuke da sva javna preduzeća naprave plan uštede potrošnjeMinistarstvo će uputiti molbu JP EPS da opširnije mogućnosti za
smanjenje potrošnje električne i toplotne energije za domaćinstva dostavlja uz račune za utrošenu energiju, a predlog preporuke je i da JP EPS
stimuliše štednju kroz odobravanja dodatnih popusta za kupce koji smanje mesečnu potrošnju u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Takođe, jedan od predloga preporuka je i podizanje javne svesti o važnosti energetske efikasnosti, racionalne upotrebe energije i korišćenje OIE sa ciljem smanjenja potrošnje.

Kada je reč o lokalnim samoupravama, organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredi, predlog preporuka su
racionalnija upotreba javne rasvete, ograničenje rada dekorativne rasvete
na javnim objektima, korišćenje LED rasvete, zamena stolarije i generalno unapređenje energetske efikasnosti, postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid grejanja i korišćenje toplotnih pumpi, što bi trebalo da omogući smanjenje potrošnje energije za 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Posebno je važan predlog preporuke da sva javna preduzeća naprave plan uštede potrošnje, a da JP u energetskom sektoru naprave i planove za smanjenje gubitaka distributivne i prenosne mreže.

 
Detaljniji podaci i predlozi preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije nalaze se na linku:https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/saopstenja/predlog-preporuka-za-smanjenje-potrosnje-elektricne-i-toplotne-energijePredlog preporuka za preduzimanje mera u domaćinstvima.
Ušteda na toploj vodi:

Korišćenje bojlera za pripremu tople vode samo kada je potrebna,
termostat bojlera podesiti na temperaturu zagrevanja do 60 stepeni;

Uštede na rashladnim i grejnim uređajima:

postavljanje frižidera na 4°C, a zamrzivača na -18°C kako bi se obezbedio optimum u potrošnji;

Razumno korišćenje grejnih uređaja u svom domu;

u toku dana koristiti sunce što više za osvetljenje kao i za zagrevanje prostora u grejnoj sezoni, a tokom noći spustiti roletne i zavese;

ne pokrivati grejne elemente i uređaje nameštajem ili odećom jer na taj
način emituju manje toplote.

Uštede kod mašina za pranje veša i suđa:

koristiti mašinu za pranje sudova i veša tek kada je puna, jer je energetski mnogo efikasnije;

izbegavati sušenje veša u sušilicima već veš sušiti na vazduhu;

treba koristiti program na nižim temperaturama pranja jer se tako može uštedeti značajna količina energije.

Ušteda energije kod pripreme hrane:

treba kuvati u poklopljenoj posudi jer se tako štedi do 20% energije, takođe treba koristiti posude koje su veličinom srazmerne grejnoj površini kako bi
se izbegao gubitak od 20% energije;

 
kada voda proključa, jačinu grejanja posude treba smanjiti na najnižu
moguću temperaturu pri kojoj će voda da nastavi da ključa. Na ovaj način može se uštedeti i do 60% energije;

najekonomičnije kuvanje obavlja se u ekspres loncu kojim se vreme
kuvanja i utrošena električna energija smanjuju za dva do tri puta;

isključivanjem rerne 10 minuta pre kraja pečenja može se uštedeti do 20% energije;

prilikom korišćenja rerne, poželjno je što manje je otvarati jer se pri svakom otvaranju vrata rerne izgubi 20% toplote.

Ušteda energije kod rasvete i ostalih električnih uređaja:

gasiti svetla u sobama u kojima se ne boravi;

velike uštede mogu se ostvariti zamenom običnih sijalica sa užarenim vlaknom led metal-halogenim sijalicama. Ove sijalice troše i do 10 puta manje energije od običnih;

isključiti računar nakon završetka rada sa njim;

isključiti punjače baterija iz utičnica;

zameniti stare sijalice sa led sijalicama;

redovno menjati filtere na grejnim uređajima;

isključivanje dekorativnih rasveta na stambenim zgradama i porodičnim kućama.

Zagrevanje prostora:

preporučene temperature za prostorije:

za slučaj da se sedi i duže boravi ova temperature treba da bude od 20 do 21°S,

za prostor u kome spavamo 18°S,

za prostorije u kojima zbog odlaska na posao i školu tokom dana niko ne boravi 16°S, a u slučaju dužeg odsustva 10°S.
Kupovina uređaja:

Prilikom kupovine električnih uređaja za domaćinstvo treba obratiti pažnju
na energetske oznake. Energetske oznake govore nam o energetskoj efikasnosti i potrošnji energije. Treba kupovati uređaje sa najvećom
klasom energetske efikasnosti. Na svakoj oznaci može se videti oznaka energetske efikasnosti uređaja u odnosu na maksimalnu energetsku efikasnost koju takva vrsta uređaja može potrošiti;

uređaje treba birati tako da odgovaraju stvarnim potrebama korisnika jer preveliki uređaji koji neće raditi sa punim kapacitetom bespotrebno koriste električnu energiju.

Izvor: espreso.rs


Objavljeno: 02.09.2022

❮ Nazad